.FILE

22-23 november 2021

Hur ska vi bekämpa hoten mot DNS?

Internets öppna katalogtjänst DNS är av vital betydelse för hela Internet. Fallerar den är det inte mycket som fungerar. Samtidigt är det välkänt att detta viktiga system har brister och svagheter. I Internetdagarnas domänspår återfinns i höst ett seminarium med titeln När DNS fallerar som belyser problematiken ur två skilda perspektiv.

– Dels vill vi diskutera vilka hot som finns mot DNS, framför allt då i form av cyberbrottsliga manipulationer av systemet, och hur vi globalt kan och bör koordinera arbetet mot dessa hot. Och dels ska vi gå in på vad som konkret händer när DNS fallerar i en toppdomän, säger Danny Aerts, vd för .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) och moderator för seminariet.

ICANN vill bilda nytt team

Seminariet vänder sig till alla organisationer som är delaktiga i arbetet med att motverka cyberbrottslighet eller av andra orsaker har åsikter om hur man bäst koordinerar insatserna mot hoten som finns mot DNS. Kurtis Lindqvist, vd för Netnod, kommer att tala om vilka dessa hot är.

Massimiliano Minisci, ICANNs chef för regionala relationer i Europa, ska berätta om hur ICANN ser på hoten och lösningarna. Inte minst lär initiativet att etablera ett DNS-CERT (Community Emergency Response Team) figurera i diskussionen. Detta team är tänkt att arbeta med både proaktiva och reaktiva åtgärder kring domännamnssystemets säkerhet, stabilitet och robusthet.

Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn