.FILE

22-23 november 2021

Maria Häll och Torbjörn Eklöv om det svenska införandet av IPv6

Den 16 juni håller .SE tillsammans med PTS ett seminarium i Stockholm kring det svenska införandet av IPv6. Det är gratis och riktar sig till myndigheter, kommuner, landsting och operatörer. Som en försmak har vi ställt några frågor till två av dem som kommer att tala på seminariet. Maria Häll, kansliråd på Näringsdepartementets enhet för IT-politik, samt Torbjörn Eklöv från Interlan, en av de svenskar som har mest erfarenhet av IPv6-införande i praktiken.

Hur ser ni på den svenska IPv6-införandeprocessen hittills?

MARIA HÄLL (MH): Jag tror att det är viktigt att vi tar övergången till IPv6 på allvar. Bland annat PTS pekar på att det någon gång under 2011 eller 2012 inte längre kommer att finnas IP-adresser i dagens adresseringsstandard, IPv4, att dela ut till Internetoperatörer och berättigade organisationer. För att tjänster på Internet ska vara nåbara även i framtiden och för att Internet ska kunna utvecklas vidare med fler tjänster och användare behöver den nya adresseringsstandarden, IPv6, införas.

TORBJÖRN EKLÖV (TE): Man kan säga att intresset är extremt mycket högre i år än förra året. I och för sig låg det då på nollpunkten, så det krävs inte så mycket för att nå dit vi är i dag – i fjol var ingen kommun eller myndighet intresserad, i dag är det 10 stycken. Vad som är riktigt positivt är att det nu faktiskt finns en ”killer-app” för IPv6 i Microsofts Direct Access. Det är den bästa VPN-lösning jag sett men kräver ”riktig” IPv6 för att man ska få full utväxling på den. Vi har alltså plötsligt något mer att erbjuda än bara fler adresser, vilket bidrar till det ökade intresset.

Varför bör myndigheter, kommuner, landsting och operatörer sätta i gång att införa IPv6 nu?

MH: Detta kommer att ta tid, och vi måste ha en sund och robust strategi för denna utveckling, också inom den offentliga sektorn.

TE: Om du inte har IPv6 i framtiden kommer det inte att gå att nå dig över Internet på ett bra sätt. Och man måste sätta i gång nu, för det är nu vi kan göra fel utan att det märks så mycket. Interlan har infört IPv6 hos sig och 15-20 kunder och på många platser stöter vi på överraskningar. I vissa fall kan det i och för sig gå hur smidigt som helst, men i andra fall stöter man på till exempel brandväggar, switchar eller operatörer som krånglar. Enda sättet att få reda på hur det blir är att sätta i gång. Buggar upptäcks under arbetet, men inget har varit olösbart. Det är inte så svårt med v6 om man kan v4, men man behöver få en känsla för det.

Vad kan regering, myndigheter och den offentliga sektorn över huvud taget göra för att förenkla en smidig övergång till IPv6?

MH: Vi kan ställa krav på nya produkter och tjänster som upphandlas. Detta är ett viktigt verktyg. Och också se till så att vi går över till IPv6 vartefter våra IT-lösningar utvecklas och uppgraderas.

– I e-delegationens direktiv står det att de ska ta fram en grundläggande vägledning för konsekvensanalys av införande av IPv6 och verka för att myndigheter, kommuner och landsting genomför konsekvensanalyser före den 1 juli 2011. E-delegationen pekar i sitt betänkande 2010:20 på EU-kommissionens handlingsplan för införandet av IPv6 i Europa [KOM(2008) 313]. I denna handlingsplan framgår det att bristen på innehåll och tjänster som kan nås via IPv6 är ett allvarligt hinder för spridningen av det nya protokollet.

– E-delegationen pekar också på att det är bristen på adresser som förväntas bli den starkaste drivkraften för nätoperatörer och tjänsteleverantörer att satsa på IPv6. Om aktörerna väntar för länge med att påbörja införandet av IPv6 kan det uppstå situationer där berörda aktörer tvingas ta till skyndsamma åtgärder med risk för mindre bra lösningar. Därför bör myndigheter verka för att genomföra konsekvensanalyser för införande av IPv6 snarast.

Vad hoppas ni seminariet den 16 juni ska leda till? Vad ska besökaren kunna ta med sig hem?

MH: Jag hoppas på gott erfarenhetsutbyte och exempel på hur man gått eller går tillväga hos olika aktörer. Inte minst viktigt är det att få en bild av hur marknadens olika aktörer avser att agera framgent och hur de ser på utvecklingen.

TE: Jag kommer bland annat att förklara vikten av att ställa krav på operatörerna och berätta om de problem vi har haft. Men jag tänker också visa att inget är omöjligt och att det är enkelt och billigt att komma i gång med IPv6 i dag. Och jag ska väl inte sticka under stol med att jag förstås också hoppas att någon hör av sig och vill ha hjälp efteråt :)

Missa inte Internetdagarna 2021

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du läsa programmet först av alla och möjlighet att köpa biljetter till ett Early Bird-pris!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Missa inte Internetdagarna 2021

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du läsa programmet först av alla och möjlighet att köpa biljetter till ett Early Bird-pris!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn