.FILE

22-23 november 2021

Informationssamhället byggs med bredband

Nu är vi verkligen inne i informationssamhället, ett samhällssystem som bygger på tillgången till information. Vi kan nu alltid få service oberoende av öppettider och telefontider. Vi behöver inte längre själva stå i kö hos banken för att betala våra räkningar, det kan vi göra själva när vi vill och var vi vill. Samhällsservicen har blivit bättre och mer lättillgänglig, vi kan få kontakt, med myndigheter när som helst, vi kan få tillgång till information med en knapptryckning. Om vi har bredband. Bredband är en förutsättning för att informationssamhället skall kunna fungera.

Finns bredband överallt?

Många tror att det finns bredband överallt. Det är verkligen en vilseledande uppfattning. När operatörerna började kalla Internetanslutning för bredband så devalverades begreppet bredband och idag vet nästan ingen vad ”riktigt” bredband egentligen är. För de flesta som är initierade är bredband vad som krävs för att överföra digital information av hög kvalitet, i regel minst 10 mbt/s även om många hävdar att vi behöver 100 mbt/s. Troligen dröjer det inte förrän vi anser det som en självklarhet med hastigheter på 1 gigabit/s. Vi kan vi inte längre klara oss med det gamla kopparnätet som en gång i tiden byggdes för telefoni. Och något trådlöst alternativ för att klara 100 mbt/s kan vi inte hoppas på ens i teorin.

Så fibernät är den enda framtidssäkra lösningen, precis som många har hävdat de senaste 10 åren. Många operatörer säger också att de inte kommer att bygga nya nät utan förutsätter att det finns fiber att hyra. Även kabel-TV och trådlösa nät förutsätter att det finns fiber ända fram till sista biten, accessen. Det är inte bara en fråga om kapacitet utan också om ekonomi. Det är inte ekonomiskt möjligt att bygga fibernät om bara en enda operatör skall använda nätet.

Delad infrastruktur

Förutsättningen är delad infrastruktur, och skall man dela med någon så måste det kännas neutralt. Att lämna ut sin egen tjänst till att bli beroende av en konkurrent känns för de flesta som ganska riskabelt, så den enda möjligheten är operatörs-neutrala nät. De flesta stadsnät i Sverige är operatörs-neutrala och hyr ut fiber till alla på lika villkor, utan att själva konkurrera med egna tjänster. I Stockholm har Stokab i mer än 10 år hyrt ut fiber till operatörer och idag använder nog de flesta operatörer Stokabs nät, för att det är billigare än att bygga ett eget nät, och för att det finns fiber att hyra nästan överallt.

Halva Sverige saknar framtidssäker infrastruktur

Fortfarande finns det bara stadsnät i ungefär hälften av kommunerna, och många av stadsnäten är inte tillräckligt utbyggda. Det avgörande för att infrastrukturen skall fungera är den sista biten till användarna. Finns inte ”acess-nätet” på plats så kommer inte stadsnäten att kunna få lönsamhet och tvekar att bygga ut. De kommunägda bostadsföretagen i många kommuner har installerat, eller planerar nya bredbandsnät till alla lägenheter. Men kommunernas bostadsföretag äger bara 25 % av alla bostäder. Alla andra fastighetsägare som bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare behöver också installera bredbandsnät.

En svårare situation är det för nästan hälften av befolkningen som bor i egna hus. Det är bara på ett fåtal platser som det har erbjudits nya bredbandsanslutningar av fiber till villor. Kostnaden blir också ofta relativt hög. Det behövs betydligt bättre möjligheter och initiativ till gemensamhetsanläggningar för utbyggnad till villor. Kommuners och fastighetsägares engagemang är avgörande för att vi skall kunna få en fungerande infrastruktur och kunna ge alla delar av Sverige tillgång till framtidsäkert bredband.

Öppna bredbandsnät är nödvändigt

Informationssamhället kräver bredband för att kunna fungera, allt fler funktioner i samhället blir bredbandsbaserade. Det finns en uppenbar risk om det inte finns ”riktigt” bredband av fiber överallt, att vi får en digital diskriminering, där delar av landet ställs utanför informationssamhället. Vi måste kräva att alla kommuner och alla fastighetsägare tar sitt ansvar och säkerställer att företag och invånare får tillgång till fiberoptisk infrastruktur för bredband. Öppna bredbandsnät är en nödvändighet för samhällsutvecklingen och informationssamhället.Missa inte Internetdagarna 2021

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du läsa programmet först av alla och möjlighet att köpa biljetter till ett Early Bird-pris!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Missa inte Internetdagarna 2021

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du läsa programmet först av alla och möjlighet att köpa biljetter till ett Early Bird-pris!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn