.FILE

22-23 november 2021

Rotzonen ska äntligen signeras!

Department of Commerce’s National Telecommunications and Information Administration (NTIA) och National Institute of Standards and Technology (NIST) har arbetat tillsammans med Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) och VeriSign om ett initiativ vars syfte är att förbättra säkerhet och stabilitet på Internet. Detta inkluderar införandet av DNS Security Extensions DNSSEC i den auktoritativa rotzonen för Internet.

Alla vi som har arbetat med att förbättra säkerheten på Internet genom införandet av DNSSEC i vår egen miljö har längtat efter den tidpunkt då införandet i rotzonen ska ske, och nu är det alltså äntligen nära förestående.

16 juni i Culpeper, Virginia kommer den första KSK:n produceras

ICANN kommer att hålla den allra första nyckelceremonin för att skapa nyckelsigneringsnycklar (KSK) för rotzonen onsdagen den 16 juni i Culpeper, Virginia, USA. Vid detta tillfälle kommer den första KSK:n att produceras, i enlighet med de policyer och procedurer som finns beskrivna i de olika dokument som finns publicerade.

Möjligheten att närvara vid nyckelceremonin är begränsad till enbart de som har fått i uppdrag att genomföra själva ceremonin. Men, eftersom händelsen i sig röner stort intresse har man skapat lite extra utrymme i ett intilliggande rum för observatörer som vill delta på plats. Dessa observatörer kommer att kunna följa händelseförloppet i ceremonirummet i realtid via en videokanal, och personal kommer att finnas på plats för att besvara de frågor som närvarande observatörer kan komma att ha om vad som utspelar sig.

Om man vill delta i ceremonin som observatör går det bra

Utrymmet för observatörer är förstås begränsat och kommer att göras tillgängligt enligt ”best-effort”. Den som är intresserad av att delta i ceremonin som observatör måste skicka in sina uppgifter till ICANN, senast fredag den 11 juni, UTC-5.

Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn