137 miljoner CC-bilder på Flickr – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

137 miljoner CC-bilder på Flickr

Nu i mars finns det 137 miljoner bilder på Flickr som är licensierade under Creative Commons. Sedan mars 2009 har antalet CC-bilder på Flickr ökat med 37,5 miljoner, vilket motsvarar en ökning med 38 procent. Det betyder drygt 3 miljoner fler CC-licensierade bilder per månad i genomsnitt.

Tre fjärdedelar av de CC-licensierade är bilderna är NC (Non-Commercial), dvs de tillåter andra att sprida och använda verket så länge de inte gör det i kommersiellt syfte. Men det betyder att resterande fjärdedel, ca 36 miljoner foton är ok att använda i kommersiella sammanhang.

13 procent är licensierade under CC BY (Attribution), vilket är den friaste licensen. Så länge upphovsmannen omnämns får bilden användas hur man vill. Läs mer om de olika cc-licenserna här.

Först kanske man är lite försiktig och efterhand vågar man välja friare licenser

Trenden för de CC-licensierade bilderna på Flickr, är att andelen med friare licenser ökar. Sakta, men säkert. T ex har andelen bilder som får användas kommersielt ökat från 21,9 procent till 26,3 procent på fyra år. En förklaring kan vara att när man först väljer cc-licens är man lite försiktig och att man efter hand ”vågar” välja friare licenser.

Första gången jag valde cc-licens på mina Flickr-bilder var jag lite feg och valde licensen med mest begränsningar. Efter hand plockade jag bort ND (No Derivatives, Inga Bearbetningar), men behöll NC (Non-Commercial). Nu funderar jag på att även plocka bort NC och bara behålla ”BY SA” (Attribution Share Alike).

Hur gör du med dina bilder? Kör du med CC-licens?

Foto: Copylinda