Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Content is King

”Det som sker stort sker i tysthet” är ett sådär halvstofilt men ganska sant uttryck. I Dagens Nyheter påpekar Sveriges författarförbunds (SFF) ordförande Mats Söderlund att Google betalar författarna bättre än Bonniers.

Det är ett ovanligt intressant inspel i det att den visar på förändring av affärsmodeller i en bransch som är naturlig lokal för det svenska språket, och samtidigt är en bransch som inte har globala konglomerat i ryggen då de ska försvara sina intressen. Till skillnad från exempelvis filmindustrin finns här troligtvis en något rimligare styrkebalans mellan utbud och efterfrågan. Bonnier må vara stora på den svenska marknaden, men de håller sig åtminstone inte med lika stora arméer av jurister som filmindustrin gör.

Rör inte min affärsmodell

Men Mats söderlunds utspel är ju därmed inte automatiskt en insats av ren altruism. Den är givetvis ett inspel i den förhandling vi bara kan ana mellan raderna. Han skriver: ”SFF vill se en bred branschöverenskommelse som ger läsare tillgång till litteraturskatten och alla parter en rimlig ersättning, även förläggarna där de har legitima intressen. Som alla konservativa krafter talar han sedan om ”en rimlig ersättning” vilket på särintresse-svenska betyder ’Rör Inte min affärsmodell’.

Låt oss alltså summera: Vi har ett författarförbund som vill höja sina medlemmars intäkter – tämligen väntat. Vi har en publicist som gärna vill vara dominerande i branschen ytterligare en lång tid – lika väntat. Vi har en ny teknik, och en ny aktör som tar utmanar båda dessas intressen. Förlagsbranschen är alltså ännu ett område där vi bara börjar ana förändringarna som följer av en Internetansluten befolkning. Det är inte en naturlag att det digitala innehållet behöver hanteras av de publicister som funnits i branschen sedan Hedenhös. Det ska bli mycket intressant att se hur detta utvecklas.