.FILE

22-23 november 2021

PETs säkrar din integritet

Den personliga integriteten på Internet är ett ständigt aktuellt ämne som inte minst är på tapeten i diskussionerna kring all den information människor delar med sig av via sociala medier och communities.

Det klassiska sättet att skydda den personliga integriteten är via lagstiftning. Detta blir dock per automatik snårigt på det globala Internet där vi korsar länders gränser och jurisdiktion utan att ens märka det. Att harmonisera lagstiftningen länder emellan är ingen lätt sak då rättstraditioner och synen på avtal och eget ansvar skiljer sig mycket åt.

Teknik som kan skydda
En helt annan approach är att utnyttja teknikens hjälp för att skydda Internetanvändarnas privata information. Forskaren Simone Fischer Hübner vid Karlstads Universitet är specialiserad på sådan integritetshöjande teknik och kommer vid höstens konferens att leda ett seminarium om Private-enhancing technology (PETs).

– Det finns en rad olika varianter av PETs som alla kan vara intressanta för olika tillämpningar. En är att anonymisera kommunikationen så att IP-adressen som används inte avslöjas. En annan att använda så kallade electronic credentials så att inte mer information än den som faktiskt är nödvändig överförs till motparten, förklarar hon.

Mycket handlar också om att tjänsteleverantörerna ska göra det mer transparent vilken information som förs över och hur denna används. I det syftet kan PETs användas för att automatiskt analysera integritetspolicies.

Seminarium ger överblick
– Seminariet riktar sig till alla som är intresserade av personlig integritet och teknik. Både dem som bygger upp system där integriteten är kritisk och slutanvändare kan få en överblick av befintlig teknik och aktuell forskning på området. Vi kommer även att motivera varför PETs behövs, säger Simone.

Till sin hjälp kommer hon att ha Karlstadskollegan Hans Hedblom samt Lothar Fritsch från det oberoende dataforskningsinstitutet NR (Norsk Regnesentral). Alla tre bedriver bland annat forskning inom ramen för det norska projektet Petweb II.

Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn