.FILE

22-23 november 2021

Är det ok att tjäna pengar på att vi ska kunna vara privata på Internet?

Vad är det som gör oss privata på Internet? Vad betyder det att vara privat på Internet? I vilket utsträckning är det möjligt? I vilken utsträckning är det önskvärt? Vad händer när det vi gör och tycker modereras av någon annan för att vårt privata ska skyddas?

Att vara privat på Internet handlar om uppgifter gällande mitt privata liv

PET (privacy enhanced technology) är en generell term för verktyg, applikationer och mekanismer som är integrerade online, för att användarnas privata uppgifter ska skyddas trots att applikationen eller dylikt använder dem. Att vara privat på Internet handlar om att uppgifter gällande mitt privata liv, såsom namn, telefonnummer etc, inte ska spridas vidare till andra, men också om att vad jag tycker om, var jag brukar handla, min politiska ståndpunkt, inte ska spridas. Att vara anonym är att det inte ska finnas spår på Internet som leder till mig alls, men detta ämne finns det inte plats för i detta inlägg.

Den data som samlas in måste hanteras på ett säkert sätt

Att använda PETs är en möjlighet att försöka bibehålla sin privata sfär intakt på Internet. Principen är att det inte sprids mer information än vad som är nödvändigt, samt att den information som utväxlas skyddas, genom till exempel kryptering. Ett exempel är på sin plats; om det krävs av en applikation att den som loggar in är över 18 år är det endast denna information som är nödvändig, inte när personen i fråga fyller år, inte namn och adress etc. Den data som dock samlas in måste hanteras på ett säkert sätt, för att det privata ska fortsätta vara privat. Det som samlas in ska dessutom vara transparent för användaren som ska veta vilken information som lagras och kanske till och med i vissa fall kunna ändra den information som lagrats, samt se hur den samlats in.

Men som sagt, det allra säkraste är ju att inte samla in datan alls. Det är också så att användaren måste kunna lita på att den som tillhandahåller tjänsten inte sprider vidare informationen. Detta kan med PETs lösas genom att användaren och leverantören utväxlar certifikat för att till slut lita på varandra tillräckligt.

Vem är det som vinner på att det privata bibehålls och vem ska betala för det?

Vad jag drar för slutsatser av detta är att det finns tekniska alternativ för att försöka skydda det privata vi har och ändå behöver använda på internet, men jag undrar ändå, till vilket pris uppnår vi detta? Var drar vi gränsen för vilken information som är nödvändig, och vem drar den gränsen? Vad blir kostnaden för slutanvändaren för att bibehålla det privata? Kan det bli så att det kommer att finnas två alternativ, ett gratis och ett som kostar pengar, det första som är mindre säkert och det senare som använder säkrare metoder. Vem är det som vinner på att det privata bibehålls och vem ska betala för det?

Oavsett hur välkrypterad datan är vid ett visst tillfälle så kommer den att dekrypteras vid användning och således kunna läsas av, av andra, vid detta tillfälle. Leverantören kommer att vid något tillfälle behöva koppla ihop din identitet med dina användaruppgifter för att veta att du är du och att du får använda deras applikation. Finns datan vid något tillfälle i klartext, så kommer någon att kunna komma åt den.

I min mening är det en medborglig rättighet att vara privat på Internet

Är det ok att tjäna pengar på att vi ska kunna vara privata på Internet? I min mening är det en medborglig rättighet att vara privat på Internet, det ska inte vara ett sätt att göra profit. Det är inte konstigare än att dina uppgifter hos vårdcentralen inte sprids till din arbetsgivare. Vad gäller kostnaden kan, om de metoder som används standardiseras, fri programvarurörelsen komma med fria alternativ som motsvarar dessa verktyg för att skydda slutanvändaren, men är det det enda alternativet vi har?

Går det att vara helt säker på att vara säker, på Internet, utan att inskränka på den privata friheten? Är användandet av PET en centralisering av hur vi hanterar privat data på Internet, således med risken att om denna makt kommer i fel händer så är vi alla nakna i cyberrymden?

Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn