.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Seminarium ger koll på attackvektorer

Ett av seminarierna i säkerhetsspåret vid höstens Internetdagar fokuserar på den aktuella utvecklingen vad gäller så kallade attackvektorer, det vill säga de vägar som finns för angripare att komma åt system, datorer eller servrar. Främst handlar det om brister i programmering, men det kan även vara den mänskliga faktorn som brister.

– Det finns inga hundraprocentiga försvarssystem och de som ägnar sig åt angrepp på Internet hittar ständigt nya svagheter och utvecklar metoder att utnyttja de gamla. Det är viktigt för alla som sysslar med Internetsäkerhet att hålla sig à jour och seminariet blir ett ypperligt tillfälle att få koll på trenderna och utvecklingen framöver, säger Anne-Marie Eklund Löwinder, kvalitets- och säkerhetschef på .SE.

Danny McPherson och Chas Tomlin talar

För att belysa detta ämne har två ledande säkerhetsexperter på internationell nivå bjudits in. Dels är det den välmeriterade Danny McPherson, tidigare på Arbor, numera vice vd för VeriSigns forsknings- och utvecklingsavdelning. Han är inriktad på infrastruktursäkerhet och bland annat medlem i Internet Architecture Board (IAB) /Länka till och involverad i IETF. Under Internetdagarna talar han på temat The Evolving Nature of Internet Threats.

Den andra experten är Chas Tomlin från den ideella forskningsorganisationen Team Cymru, som också är en av huvudtalarna på säkerhetsspåret. Team Cymru är inriktat på att göra Internet säkrare och hjälper företag hitta och eliminera nätverkshot. Chas Tomlin har tidigare varit system- och nätverksadministratör för olika brittiska universitet, men ägnar sig nu främst åt att analysera illasinnad programvara och forska kring Internetsäkerhet. Hans anförande kommer att fokusera på hur det går att spåra meningsfulla förhållanden mellan illasinnade programvaror baserat på deras särdrag och vad detta kan utnyttjas till.