Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Staffan Jonson Policyrådgivare, .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur)

Ledamot i styrelsen för ISOC-SE. Han arbetar på .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) som policyrådgivare. Staffan följer särskilt styrningen av internet på en internationell och europeisk nivå.

 

Staffan Jonson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna