Cory Doctorow – integritetsaktivist

Aktivisten Cory Doctorow ägnar sitt liv åt att arbeta för ett öppet och fritt internet. På Internetdagarna 2023 pratar han om varför det är viktigt att ta tillbaka makten från plattformar som Facebook som han menar styr våra liv och formar vår världsbild.

Makten över vilka nyheter vi ser och hur vi formar vår världsbild har hamnat i händerna på ett fåtal globala företag, anser Cory Doctorow. De så kallade techjättarna, som Faceboook, Google, Apple, Tiktok och Amazon äger de sociala medier och plattformar där många människor tillbringar en stor del av sina liv. Men vad händer om företagens intressen inte sammanfaller med samhälleliga eller mänskliga behov?

Porträtt av huvudtalare Cory Doctorow i utomhusmiljö.
Cory Doctorow

Cirka 60 procent av världens befolkning, motsvarande 4,8 miljarder människor, använder sociala medier, enligt statistiktjänsten Statista. Motsvarande siffra i Sverige är 94 procent, enligt rapporten Svenskarna och internet.

I takt med den ökade internetanvändningen har också techjättarna alltmer tagit över rollen som nyhetsförmedlare och opinionsbildare. Utifrån sin ökade dominans har dessa företags affärsmodeller – att de tjänar pengar på användarnas beteendedata – också blivit alltmer ifrågasatta.

Vi måste ta tillbaka makten över våra digitala liv.

Cory Doctorow

Internet i allmänhetens tjänst

En av de mest tongivande kritikerna av techjättarnas dominans är den kanadensisk-brittiske aktivisten, författaren och bloggaren Cory Doctorow. Han talade även på Internetdagarna 2014 och gör comeback på Internetdagarna 2023.

Doctorow har ägnat sitt liv åt att arbeta för ett så kallat internet i allmänhetens tjänst. Han har varit redaktör på Boing Boing, en av världens största bloggar och driver opinion för medborgerliga rättigheter på internet och öppna data. Han skriver också texter om teknikpolitik i tidningar som WIRED, the Guardian och the New Yorker.

– Teknologiskt självbestämmande är grunden för en bättre värld. Utan ett fritt, rättvist och öppet internet kan vi inte vinna striderna om saker som klimaträttvisa, eller social rättvisa eller ekonomisk rättvisa. Vi måste ta tillbaka makten över våra digitala liv, säger Cory Doctorow.

Inlåsningseffekt som är svår att ta sig ur

Just nu är fokus för Cory Doctorows arbete att påverka konkurrenspolitiken och göra det lättare för användare att välja bort de stora sociala medieplattformarna som Google, Meta och Tiktok.

I sin nya bok "The Internet Con: How to Seize the Means of Computation" (sept 2023) sätter han ljuset på den inbyggda logiken och inlåsningseffekten som finns på sociala medier och andra plattformsföretag – och hur det påverkar våra liv och samhällen.

Cory Doctorow talar i en mikrofon på en scen, han gestikulerar med handen.

– Vi befinner oss i ett flertal kriser där företagens makt har "fångat" regeringar och driver oss till randen av mänsklig utrotning. De högsta cheferna på ett fåtal företag med flera miljarder dollar i omsättning omfattas inte tillräckligt av konkurrensregler eller lagar. Det gör att de kan strunta i sina användares rättigheter och välbefinnande, säger han.

Science Fiction som påverkansmedel för en annan framtid

Cory Doctorow är född i Kanada, har bott i Storbritannien och lever nu i Los Angeles, USA. Han började skriva science fiction-böcker när han var sex år gammal och började sälja sina berättelser till tidningar när han var 17 år.

– Jag växte upp i ett aktivistiskt hushåll uppfostrad av feministiska, antikolonialistiska och fackliga aktivister. Det var alltid uppenbart för mig att om vi inte gjorde tekniken till en kraft för mänsklig frigörelse, skulle den bli en kraft för mänsklig kontroll, manipulation och utvinning, säger Cory Doctorow.

Han är mycket uppmärksammad för sin bokserie "Little Brother". Första boken i serien kom ut 2008. År 2020 blev han invald i Kanadas science fiction och fantasy Hall of Fame.

Hur kommer det sig att du valde att bli aktivist och författare?
– Jag har alltid velat bli science fiction-författare och aktivist eftersom de två rollerna är intensivt sammanlänkade. Science fiction är en genre inom litteraturen som får oss att utforska möjligheter att skapa en annan värld och en SF-författares jobb är att utmana idén om att saker inte kan förändras.

Hans budskap på Internetdagarna 2023 är att det alltid finns alternativ.
– Den primära utmaningen är att koppla samman människors kamp. Dagens problem är förutsägbara resultat av specifika politiska val, men det finns alternativ. Vi kan faktiskt välja att göra på andra sätt än idag, säger han.

Om Cory Doctorow

Cory Doctorow är aktivist, journalist och författare. Bland hans många böcker finns bland annat "Chokepoint capitalism", en faktabok om monopol och arbetsmarknaden för kreatörer, och "How to destroy surveillance capitalism", en faktabok om konspirationsteorier och monopol.

Doctorow är hedersdoktor i datavetenskap från Open University i Storbritannien där han också är gästprofessor. Han är också medlem i MIT Media Lab, en av världens ledande forskningsorganisationer, och gästprofessor vid University of North Carolinas School of Library and Information Science. Han arbetar som konsult för Electronic Frontier Foundation (eff.org), en ideell grupp för medborgerliga rättigheter och var med och grundade UK Open Rights Group.

Följ Internetdagarna i sociala medier