Integritetspolicy

Internetstiftelsen är arrangör av Internetdagarna och ansvarar därmed enligt gällande dataskyddslagstiftning för behandlingen av dina personuppgifter i samband med konferensen.

E-post som du fyller i om du skriver upp dig på intresselistan för Internetdagarna behandlas av Internetstiftelsen för att registrera ditt intresse samt skicka information och nyhetsbrev till dig.

Ord och mod – temaspår på Internetdagarna 2021. Tangentbord med hjärtan.

Personuppgifter, så som namn, e-post, telefonnummer, och i förekommande fall adressuppgifter och personnummer (bara aktuellt vid personliga fakturabetalningar), som du fyller i när du anmäler dig till konferensen behandlas av Internetstiftelsen för att kunna arrangera Internetdagarna och uppfylla åtaganden enligt de avtalsvillkor som gäller för konferensen. Personuppgifterna sparas så länge som de krävs för administration av konferensen, normalt till januari efterföljande år. E-postadressen sparas i 18 månader, för att du ska få information om Internetdagarna efterföljande år. Bokföringsunderlag sparas i enlighet med bokföringslagen.

Personuppgifter (så som namn, titel) om dig som är arrangör av evenemang, talare, eller utställare under konferensen, behandlas för att Internetstiftelsen ska kunna arrangera konferensen, sprida kunskap om internet samt informera om Internetdagarna. Information om dig som arrangör, talare och utställare kan därför komma att publiceras på Internetstiftelsens webbplatser, i program och artiklar. Program och artiklar från tidigare Internetdagarna sparas tillsvidare i arkiv på Internetdagarnas webbplats. Bokföringsunderlag sparas i enlighet med bokföringslagen.

När Internetstiftelsen arrangerar Internetdagarna som ett digitalt event, använder Internetstiftelsen en extern tjänst för distansmöten. Leverantören av tjänsten är ansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas under själva konferensen (så som personuppgifter i audiovisuellt innehåll eller meddelanden). Efter Internetdagarna kan Internetstiftelsen komma att ta del av material från konferensen (främst inspelade föreläsningar) och ansvarar i samband med mottagandet för de personuppgifter som förekommer i detta material.

Fotografering och livesändning

Det förekommer fotografering, livesändning och inspelning av de olika evenemangen vid Internetdagarna. Bilder och filmer från konferensen kan komma att publiceras i sociala medier eller på Internetstiftelsens webbplatser. Om du kan identifieras i en bild, film eller ljudupptagning från Internetdagarna och du inte vill att dina personuppgifter ska användas i Internetstiftelsens kommunikation kan du när som helst skriftligen meddela oss om detta.

Ändamål och laglig grund för behandling

Ändamålet med behandling av dina personuppgifter är att Internetstiftelsen ska kunna arrangera, samt hålla dig informerad om, Internetdagarna och uppfylla sina åtaganden enligt de avtalsvillkor som gäller för dig som deltar på, eller anmält intresse för, konferensen, är arrangör av evenemang inom konferensen samt är talare eller utställare på konferensen.

Uppgifterna kan komma att behandlas för att;

 • identifiera dig vid incheckning till Internetdagarna,
 • hantera anmälningar och annan praktisk planering kring ditt deltagande på Internetdagarna
 • utskick av evenemangsinformation
 • hantera fakturering och utbetalningar
 • hantera förfrågningar från deltagare, talare, arrangör eller utställare och i övrigt administrera Internetdagarna,
 • utveckla Internetdagarna och för att skicka ut nyhetsbrev som kan innehålla information och erbjudanden om Internetstiftelsens tjänster,
 • hantera kundundersökningar m.m.

För att Internetstiftelsen ska kunna behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund. Den lagliga grunden för behandling är att uppfylla avtalet med dig som deltagare, talare, utställare eller arrangör på Internetdagarna.

Den lagliga grunden för publicering av bilder, filmer eller ljudupptagningar från Internetdagarna är berättigat intresse, då behandlingen sker för att fler ska kunna ta del av konferensens innehåll, för att sprida kunskap om internet samt för att Internetstiftelsen ska kunna informera om Internetdagarna.

Behandling av personuppgifter för deltagare från anmälda företag (juridiska personer) och behandling av personuppgifter för utskick av nyhetsbrev är berättigat intresse, för att Internetstiftelsen ska kunna tillhandahålla eventet och kommunicera information om eventet till deltagarna.

Samarbetspartners och mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av samarbetspartners eller leverantörer som Internetstiftelsen anlitat eller samarbetar med för att kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Internetstiftelsen samarbetar till exempel med följande samarbetspartners och leverantörer;

 • Eventbyrå för arrangemanget av Internetdagarna
 • Utställare på Internetdagarna
 • Arrangör av evenemang på Internetdagarna
 • Talare på Internetdagarna
 • Undersökningsföretag för kundundersökningar.
 • Tjänsteleverantör för att hantera anmälningar, betalningar, samt kundsupport.
 • Tjänsteleverantör för utskick av nyhetsbrev.

Vissa samarbetspartners eller leverantörer kan ha del av sin verksamhet utanför Sverige eller EU/EES. Om Internetstiftelsen för över uppgifter till sådana samarbetspartners eller leverantörer säkerställer Internetstiftelsen bland annat genom avtal att de behandlar och skyddar personuppgifterna på sätt som gällande dataskyddslagstiftning kräver.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning, med anledning av en pågående juridisk process eller efter en tvingande begäran av myndighet.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag som innehåller de personuppgifter Internetstiftelsen behandlar om dig.

Du har rätt att begära rättelse av uppgifter som är fel. Du har också rätt att begära att dina uppgifter raderas eller att användningen begränsas, men då måste det finnas stöd för detta i relevant dataskyddslagstiftning.

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter om det finns förutsättning för det enligt lag. Om dina personuppgifter enbart behandlas på grund av samtycke, har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke.

Du har rätt att begära ut personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, men då måste det finnas stöd för detta i relevant dataskyddslagstiftning.

Om du vill begära rättelse, radering, begränsning av behandling, tillgång till personuppgifter eller använda rätten till utdrag av de personuppgifter du själv lämnat, gör du det hos Internetstiftelsens dataskyddsombud, på dataskyddsombud@internetstiftelsen.se.

Vill du inte längre ta emot Internetdagarnas nyhetsbrev kan du välja att avsluta tjänsten genom att använda länken i slutet av e-postmeddelanden eller nyhetsbrev.

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller vill lämna synpunkter på Internetstiftelsens hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Internetstiftelsens dataskyddsombud på dataskyddsombud@internetstiftelsen.se.

Stiftelsen för Internetinfrastruktur (Internetstiftelsen)
Box 92073
120 07 Stockholm
Tel +46 8 452 35 00
Org. nr 802405-0190
https://internetstiftelsen.se

Du har också möjlighet att lämna klagomål avseende Internetstiftelsens personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras. Gällande integritetspolicy finns publicerad på Internetdagarnas webbplats.