Om webbplatsen

Webbplatsen använder responsiv design, och fungerar bra i moderna webbläsare som stöder webbstandarder satta av W3C. Moderna webbläsare är bland andra Safari, Chrome och Firefox.

Vårt mål för webbplatsen är att fullt ut uppfylla kriterierna i WCAG2.1-AA-standarden, vilket innebär att vi följer samma riktlinjer för tillgänglighetsanpassning som är lagkrav för myndigheter och andra offentliga organ.

Integritetspolicy för Internetdagarna

Internetstiftelsen har tagit fram en policy för hur din personliga information behandlas och skyddas. Innehållet i policyn kan löpande förändras och därför bör du läsa igenom den igen nästa gång du besöker vår webbplats. 

Rekommenderade webbläsare

Testade webbläsare

För innehållet används HTML5 och presentationen styrs via Cascading Style Sheets (CSS) 3. Webbplatsen är testad i följande versioner av webbläsare:

  • Firefox version 60+ på Windows och Mac OS X
  • Safari version 12+ på Mac OS X
  • Chrome version 65+ på Windows och Mac OS X