Amy Webb – futurolog

Som grundare till Future Today Institute och ansvarig för den årliga rapporten om techtrender, är Amy en av världens främsta tänkare kring teknikens påverkan på framtiden.

Amy Webb är en av världens tyngsta omvärldsanalytiker. Hon är futurolog, författare och professor på New York Universitets Stern School of Business.

Amy Webb har utvecklat en metod för att samla in stora mängder data, analysera den och hitta mönster som ger träffsäkra förutsägelser om framtiden. Vanligtvis släpper Future Today Institute en rapport om året. 2020 kom det tolv nya rapporter. Orsaken är att coronapandemin snabbt förändrat villkoren för stater, företag och människor runt om i världen. Det öppnar för nya tech-trender inom många områden och branscher.

Amy Webb är även författare till boken "The Big Nine: How the Tech Titans and Their Thinking Machines Could Warp Humanity". Där beskriver hon kraften och potentialen med artificiell intelligens, AI men också riskerna.

Tips! Läs mer om Amy Webb i denna artikel hos Internetstiftelsen.

Fler huvudtalare

David Rowan – teknologiguru

David Rowan har varit chefredaktör för den brittiska upplagan av teknikmagasinet Wired, och är expert på tekniktrender och företagsinnovation.

Zeynep Tufekci – tekniksociolog

Tekniksociologen Zeynep Tufekci verkar precis där tekniken möter samhället och de aktivister som vill förändra det.

Cathryn Posey – mångfaldsförespråkare

Med mycket hjärta och skärpa pratar Cathryn Posey om att skapa en mer inkluderande teknikbransch.