Tricia Wang – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Tricia Wang Tekniketnolog

Termen ”Big Data” har under senare år seglat upp som ett riktigt buzzword och utmålas som räddningen för alla företag. Tricia Wang menar att detta inte är hela sanningen och har därför myntat begreppet Thick Data, eller tät data, det vill säga mänskliga erfarenheter och kunskap som inte går att kvantifiera. Tricia Wang är en etnolog som har specialiserat sig i det tekniska landskapet och är medgrundare till både Sudden Compass och Magpie Kingdom.

Läs vår intervju med Tricia Wang här

 

Tricia Wang var med som talare på ett tidigare Internetdagarna