.FILE

22-23 november 2021

Mångfaldspolicy

Internetdagarna ska vara en mötesplats fri från diskriminering och som präglas av öppenhet och tolerans. Vi välkomnar alla deltagare oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.

Alla på Internetdagarna ska bemötas med respekt, oberoende om de är talare eller deltagare. Det är viktigt att alla ska känna sig välkomna att delta och bidra till innehållet på evenemangen på Internetdagarna.

Internetdagarna arrangeras av Internetstiftelsen. Spåren utformas tillsammans med spårarrangörer som ansvarar för att skapa sitt program och bjuda in talare. Varje spårarrangör och Internetstiftelsen ansvarar gemensamt för att skapa innehåll och ett klimat som inte exkluderar personer.

Arrangören förbinder sig att i största möjliga mån ha könsbalans på 50 procent på talare och i paneler. Internetstiftelsen kommunicerar i ett tidigt skede med de ansvariga för spåren att könsfördelningen bland talare och paneldeltagare är en prioriterad fråga. I överenskommelsen med respektive spårägare har vi också betonat att Internetdagarna strävar efter att vara en jämställd konferens. Vi har också erbjudit hjälp och stöd för att kunna arbeta med att förbättra könsbalansen i programmet.

Vi vill att programmet ska appellera till alla och vi strävar efter en jämn könsbalans även bland våra besökare. Därför ber vi dig fylla i din könstillhörighet ärr du köper biljett. Vill du inte ange detta finns alltid alternativet ”vill ej svara”.

Internetstiftelsens mål är:

  • Internetdagarna är fritt från diskriminering. Alla – oberoende kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder – känner sig trygga och välkomna.
  • Alla känner sig välkomna att delta och bidra till innehållet och diskussionerna på Internetdagarna.
  • Vi har en jämn könsbalans bland talare, paneldeltagare och deltagare.

Uppförandekod

Internetdagarna är en konferens där vi sprider kunskap, är schyssta och hjälper varandra. Alla ska bemötas med respekt och känna sig välkomna att delta i diskussionerna på konferensen.

Deltagare som uppmärksammas på att ett beteende är ovälkommet, olämpligt eller kränkande, förväntas upphöra med detta omedelbart. Om någon deltagare överträder uppförandekoden kommer konferenspersonal ta bort meddelanden, blockera deltagare i chatten eller avvisa deltagaren från konferensen utan återbetalning.

  1. Håll god ton och respektera varandra.
  2. Personliga ärenden och diskussioner hänvisas till den privata chatten.
  3. Meddelanden i den allmänna chattkanalen som inte har med ämnet, konferensen eller chatten i övrigt kommer att plockas bort.
  4. Din avatar får inte föreställa något som kan uppfattas som stötande för någon annan.
  5. Det råder nolltolerans mot trakasserier, personliga påhopp och mobbing på konferensen.
  6. Det är inte tillåtet att sprida eller länka till piratkopiering, pornografi, olaga våldsskildringar eller kommersiella annonser/inlägg.

 Tack för att du bidrar till en bra konferensupplevelse för fler!

Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn