Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Åke Dahlberg Fil. dr i nationalekonomi

Fil.dr. i nationalekonomi, konsult sedan tio år tillbaka rörande samhällsekonomiska utvärderingar m.m.. Tidigare bl.a. chef för Riksdagens revisorers kansli i 13 år, departementsråd på Arbetsmarknadsdepartementet och utredningschef på AMS.

 

Åke Dahlberg var med som talare på ett tidigare Internetdagarna