Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Anders Abel Chefsarkitekt Kentor

Anders Abel är chefsarkitekt på Kentor och har jobbat med att som första system ansluta SLLs Beställningsportalen till SAMBI. Anders har många års erfarenhet av säkerhetslösningar i .NET-applikationer och hur sådana ska utformas för att vara lätta att integrera i applikationen.

Anders Abel är chefsarkitekt på Kentor och har jobbat med att som första system ansluta SLLs Beställningsportalen till SAMBI. Anders har många års erfarenhet av säkerhetslösningar i .NET-applikationer och hur sådana ska utformas för att vara lätta att integrera i applikationen.

 

Anders Abel var med som talare på ett tidigare Internetdagarna