Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Claes Magnusson Rektor på entreprenörsskolan N3P

Claes Magnusson är rektor på entreprenörsskolan N3P.

Claes Magnusson är rektor för Malmö Yrkeshögskola och driver några av landets mest eftertraktade utbildningar inom cross mobile publishing.

 

Claes Magnusson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna