Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Daniel Erkstam Salgado

Tekniknörd med vårdbakgrund. Hur teknik kan kompensera för funktionsnedsättningar är ett specialområde som Daniel haft koll på under många år.

 

Daniel Erkstam var med som talare på ett tidigare Internetdagarna