.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Kajsa Hartig Digital navigatör

Projektledare och verksamhetsutvecklare inom det digitala området. Ansvarar för Nordiska museets sociala medier, internutbildning, samt driver internationella utvecklingsprojekt. Är särskilt intresserad av digitala verktyg och kanaler som katalysator i förändringsarbete.

Medgrundare till föreningen IdeK, www.idek.se, som bedriver utbildning för den svenska kulturarvssektorn med fokus på digitalt och innovation.

 

Kajsa Hartig var med som talare på ett tidigare Internetdagarna