Lena W. Jansson – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Lena W. Jansson Informationschef på Uppsala kommun

Lena W Jansson är chef för enheten för strategisk information vid kommunledningskontoret i Uppsala kommun.

Lena W Jansson är informationschef i Uppsala kommun sedan 2006. 2009 lyfte hon frågan om gemensamma regler för sociala medier till Sveriges kommuner och landsting och satte igång arbetet. Och när hon startade sitt Twitterkonto 2009 var hon bland de första bland offentlig sektors kommunikationschefer! Nu är den digitala agendan och strategin en av de viktigaste frågorna för henne, inte minst eftersom digitalt är norm i kommunen. Uppsala kommun har vunnit pris för sin externa webbplats, www.uppsala.se, fått hedersomnämnande för intranätet och legat etta bland kommuner på Twittertoppen.

 

Lena W. Jansson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna