Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Martin Andreae Stadsdirektör, Södertälje

Martin Andreae har i sin roll som stadsdirektören utvecklingsuppdraget att utveckla Södertälje kommun som helhet. Stadsdirektören är också chef över verkställande direktören för Telge AB som ingår i kommunens ledningsgrupp.

 

Martin Andreae var med som talare på ett tidigare Internetdagarna