Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Mats Henricsson Ordf. Svenska Bitcoinföreningen

Programmerare, främst i Java/Scala, även intresserad av NoSQL-databaser och teknikscouting. Ordförande i Svenska Bitcoinföreningen.

 

Mats Henricsson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna