.FILE

23-24 november 2020

Mats Henricsson Ordf. Svenska Bitcoinföreningen

Programmerare, främst i Java/Scala, även intresserad av NoSQL-databaser och teknikscouting. Ordförande i Svenska Bitcoinföreningen.

 

Mats Henricsson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna