Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Troed Sångberg Futurist

Troed Sångberg är en framtidstänkare som grundar all projektion i nuet. Han har en strikt teknisk bakgrund ifrån 80-talets hemdatorscen, och har arbetat inom mobilbranschen sedan 90-talet. På senare tid har han jobbat med strategi och forskning, med ett specifikt intresse i vad som händer där disruptiv teknologi möter existerande samhällskultur.

 

Troed Sångberg var med som talare på ett tidigare Internetdagarna