.FILE

23-24 november 2020

Hållbarhet

Internetstiftelsen vill medverka till ett mer hållbart samhälle och därför arbetar vi för att på olika sätt minska vår belastning på miljön och medverka till ett mer socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Här nedanför kan du se hur Internetstiftelsen jobbade med hållbarhet under Internetdagarna 2019:

Ekologisk hållbarhet

Globala hållbarhetsmål kopplade till denna aspekt:

 • Konferensen hålls i Waterfronts lokaler som är miljöcertifierade (Svanen och Green Key).
 • Vi underlättar för våra besökare att resa kollektivt till konferensen genom att informera på webbplats och i välkomstmejl om klimatsmarta resealternativ och närmaste kollektivtrafikstation (62 meter bort).
 • Vi har analyserat varifrån den största målgruppen reser och underlättar för dem att resa klimatsmart.
 • Det finns cykelparkering och laddstolpar för elfordon.
 • Vi som arrangör använder miljöfordon vid transporter i största möjliga mån och samordnar leveranser.
 • Vi har digitala planeringsmöten som alternativ till fysiska möten för att undvika resor.
 • Vi skickar inte ut fysisk reklam om konferensen.
 • Vi har valt bort att dela ut en speciell keynote-gåva och avtackningen av samtliga talare sker istället med en ekologisk, Fairtrade-märkt, gluten- och laktosfri chokladask.
 • Vi har beställt ekologiska vegetariska menyer samt serverar all mat och dryck vid måltiderna på porslin och i riktiga glas
 • Vi tillhandahåller källsortering.
 • Vi utesluter goodiebags vid registreringen för att hålla nere mängden avfall. Istället finns tomma tygkassar i ekologisk bomull som är framtagen på ett etiskt hållbart sätt (Earth Positive Organic, Fair Wear).
 • Vi har minimerat antalet utställare och satt stopp för tryckt material.
 • Vi har minskat mängden give aways, men har ännu inte uteslutit dem helt. En ny bedömning görs inför Internetdagarna 2020. De give aways vi fortfarande delar ut under konferensen är valda med omsorg om miljö och människor.
 • Vi trycker inte konferensprogrammet på papper utan erbjuder det i digitalt format.
 • Vi klimatkompenserar för hela konferensen med hjälp av Zeromission, detta inkluderar utsläpp från mat, dryck, transporter, energiförbrukning, resor, hotellnätter, tryckt material och andra produkter, i det Gold Standard och Fairtrade-certifierade projektet Bagepalli Coolie Sangha, lokaliserat i distriktet Kolar i Indien. Projektet ersätter eldning av ved och fotogen med biogas från småskaliga biogasanläggningar för matlagning och kokning av vattnet. Här hittar du certifikatet för klimatkompensationen för Internetdagarna 2019.
 • Vi har bytt ut de flesta skyltar mot digitala skyltar och använder inte längre roll-ups.
 • Vi skänker all överbliven mat via Waterfront till Filadelfiakyrkan.

Ekonomisk hållbarhet

Globala hållbarhetsmål kopplade till denna aspekt:

 • För att olika målgrupper ska kunna delta säljs alla biljetter till konferensen till subventionerat pris.
 • Vi har en fastställd budget för konferensen.
 • Vi återanvänder, hyr eller lånar istället för att köpa nytt.

Social hållbarhet

Globala hållbarhetsmål kopplade till denna aspekt:

 • Vi strävar efter att ha en jämn könsbalans bland talare, panelister och deltagare. 2018 var fördelningen 46/54 bland talare.
 • Bilderna som används i marknadsföringen kommunicerar jämställdhet och mångfald.
 • Vi livesänder konferensen för att göra det tillgängligt för personer som inte kan närvara fysiskt.
 • De som arbetar under konferensen är medvetna om var personer med funktionsvariation hittar nödvändiga platser som parkeringsplatser, toaletter och upphämtningsplats för färdtjänst.
 • Det finns platser för deltagare som inte har full rörlighet och personliga assistenter kan följa med utan kostnad.
 • Taxi och färdtjänst har möjlighet att stanna i nära anslutning till entrén.
 • Vi erbjuder ett spår med teckentolk.
 • Vi strävar efter att det finns en rimlig arbetsbörda för dem som arbetar under konferensen samt ger möjlighet för återhämtning efteråt.
 • Vi har en utvärdering efter konferensen för att ta in synpunkter och förbättringsförslag från publik, partners och medarbetare.

Uppförandekod

Stiftelsens uppgift är att verka för stabilitet i internetinfrastrukturen i Sverige samt verka för kunskapsspridning gällande internet och elektronisk kommunikation. Internetstiftelsen säkerställer korrekt agerande i detta uppdrag genom en uppförandekod som utgår från FN:s tio principer enligt Global Compact. Koden kompletterar och sammanfattar stiftelsens olika policyer, personalhandbok och styrdokument på en övergripande nivå. Koden syftar även till att säkerställa efterlevnad i Internetstiftelsens leverantörsled. Därmed omfattas även stiftelsens leverantörer och deras underleverantörer av koden.

Här kan du läsa vår miljöpolicy samt öppenhet- och mångfaldspolicy.

Hållbarhetsansvarig Internetstiftelsen

Charlotta Flodin, verksamhetsutvecklare och hållbarhetsansvarig

Skriv upp dig på intresselistan!

Genom intresselistan får du info först av alla när höstens fullspäckade program finns tillgängligt, helt utan förbindelse.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Skriv upp dig på intresselistan!

Genom intresselistan får du info först av alla när höstens fullspäckade program finns tillgängligt, helt utan förbindelse.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn