Stockholm Waterfront 20-21 november 2017

Köp biljett - 1250 kr/dag

Hållbarhet

IIS vill medverka till ett mer hållbart samhälle och därför arbetar vi för att på olika sätt minska vår belastning på miljön. Bland annat hoppas vi att Internetdagarna även i år godkänns som ett Miljömärkt Event.

Internetdagarnas miljö- och hållbarhetsarbete innebär till exempel:

  • Att vi utesluter goodiebags vid registreringen för att hålla nere mängden avfall. Istället finns tomma Internetdagarna-kassar till den som vill. Då kan var och en själv välja det utställarmaterial som intresserar.
  • Att vi uppmuntrar våra utställare att dra ner på sitt tryckta material och give aways.
  • Att vi uppmuntrar alla deltagare att i största möjliga mån åka kollektivt eller samåka till konferensen.
  • Att vi klimatkompenserar för talarnas flygresor genom Zeromissions mest nyskapande och avancerade skogsprojekt CommuniTree Carbon Programme i Nicaragua.
  • Att vi serverar enbart ekologiska menyer och dryck, utesluter kött samt serverar all mat och dryck på porslin och i riktiga glas.
  • Att vi strävar mot att ha så många digitala skyltar som möjligt. Nya roll-ups trycks på återvunnet material med återanvända kassetter.
  • Att vi strävar efter att ha en jämn könsbalans bland talare, panelister och deltagare. Läs mer i Internetdagarnas mångfaldspolicy.

Miljöpolicy

Grunden för Internetdagarnas miljöarbete är IIS miljöpolicy. Den beskriver vilka värderingar som styr vårt miljöarbete och åt vilket håll vi ska arbeta för att minska vår negativa påverkan på miljön.

Uppförandekod

Stiftelsens uppgift är att verka för stabilitet i internetinfrastrukturen i Sverige samt verka för kunskapsspridning gällande internet och elektronisk kommunikation. IIS säkerställer korrekt agerande i detta uppdrag genom en uppförandekod som utgår från FN:s tio principer enligt Global Compact. Koden kompletterar och sammanfattar stiftelsens olika policyer, personalhandbok och styrdokument på en övergripande nivå. Koden syftar även till att säkerställa efterlevnad i IIS leverantörsled. Därmed omfattas även stiftelsens leverantörer och deras underleverantörer av koden.

Hållbarhetsansvarig Internetdagarna

Charlotta Flodin
E-post: charlotta.flodin@iis.se