Stockholm Waterfront 20-21 november 2017

Hållbarhet

IIS vill medverka till ett mer hållbart samhälle och därför arbetar vi för att på olika sätt minska vår belastning på miljön. Bland annat är Internetdagarna nu ett miljömärkt event!

Miljömärkt Event

Att Internetdagarna är ett Miljömärkt Event innebär till exempel:

  • Att vi valt att utesluta goodiebags vid registreringen för att hålla nere mängden avfall. Istället finns tomma Internetdagarna-kassar i utställarytan till den som vill. Då kan var och en själv välja det utställarmaterial som känns intressant.
  • Att vi uppmuntrar våra utställare att dra ner på sitt tryckta material.
  • Att vi önskar att deltagare sorterar sitt avfall i för ändamålet avsedda kärl.
  • Att vi klimatkompenserar för talarnas flygresor genom Zeromissions mest nyskapande och avancerade skogsprojekt CommuniTree Carbon Programme i Nicaragua.
  • Att vi uppmuntrar alla deltagare att i största möjliga mån åka kollektivt eller samåka till konferensen.
  • Att vi fortsätter att servera enbart ekologiska menyer och dryck, utesluter kött samt serverar all mat och dryck på porslin och i riktiga glas.
  • Att vi strävar mot att ha så många digitala skyltar som möjligt. Nya roll-ups trycks på återvunnet material med återanvända kassetter.

 

Miljöpolicy

Grunden för Internetdagarnas miljöarbete är IIS miljöpolicy. Den beskriver vilka värderingar som styr vårt miljöarbete och åt vilket håll vi ska arbeta för att minska vår negativa påverkan på miljön.

Uppförandekod

Stiftelsens uppgift är att verka för stabilitet i internetinfrastrukturen i Sverige samt verka för kunskapsspridning gällande internet och elektronisk kommunikation. IIS säkerställer korrekt agerande i detta uppdrag genom en uppförandekod som utgår från FN:s tio principer enligt Global Compact. Koden kompletterar och sammanfattar stiftelsens olika policyer, personalhandbok och styrdokument på en övergripande nivå. Koden syftar även till att säkerställa efterlevnad i IIS leverantörsled. Därmed omfattas även stiftelsens leverantörer och deras underleverantörer av koden.