Hållbarhet – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Hållbarhet

Internetstiftelsen vill medverka till ett mer hållbart samhälle och därför arbetar vi för att på olika sätt minska vår belastning på miljön och medverka till ett mer socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Här kan du läsa om hur Internetstiftelsen jobbar med hållbarhet under Internetdagarna 2020.

 

Ekologisk hållbarhet

Globala hållbarhetsmål kopplade till denna aspekt:

 • Deltagarna är på distans och flera av talarna är i Stockholm Waterfronts lokaler som är miljöcertifierade (Svanen och Green Key). Huvudtalarna medverkar på distans.
 • Vi uppmanar till ett säkert resande i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Det finns cykelparkering och laddstolpar för elfordon.
 • Våra samarbetspartners cyklar eller använder miljöfordon vid transporter i största möjliga mån och samordnar leveranser.
 • Vi har digitala planeringsmöten som alternativ till fysiska möten för att undvika resor.
 • Vi skickar inte ut fysisk reklam om konferensen.
 • Vi har valt bort att dela ut en speciell keynote-gåva och avtackningen av samtliga talare sker istället med en ekologisk, Fairtrade-märkt, gluten- och laktosfri chokladask.
 • Vi har beställt ekologiska vegetariska menyer samt serverar all mat och dryck vid måltiderna på porslin och i riktiga glas
 • Vi tillhandahåller källsortering.
 • Vi har endast digitala utställare.
 • Vi har minskat mängden give aways, men har ännu inte uteslutit dem helt. En ny bedömning görs inför Internetdagarna 2020. De give aways vi fortfarande delar ut under konferensen är valda med omsorg om miljö och människor.
 • Vi trycker inte konferensprogrammet på papper utan erbjuder det i digitalt format.
 • Vi klimatkompenserar för hela konferensen med hjälp av Zeromission, detta inkluderar utsläpp från deltagarnas distansdeltagande, mat, dryck, transporter, energiförbrukning, resor, hotellnätter och andra produkter, i det Gold Standard och Fairtrade-certifierade projektet Bagepalli Coolie Sangha, lokaliserat i distriktet Kolar i Indien. Projektet ersätter eldning av ved och fotogen med biogas från småskaliga biogasanläggningar för matlagning och kokning av vattnet. Här hittar du certifikatet för klimatkompensationen för Internetdagarna 2019.
 • En digital konferens på distans förutsätter inte lika omfattande skyltning.
 • Om det blir mat över rekommenderar vi att det skänks via Stockholm Waterfront till Filadelfiakyrkan.

Ekonomisk hållbarhet

Globala hållbarhetsmål kopplade till denna aspekt:

 • För att olika målgrupper ska kunna delta säljs alla biljetter till konferensen till subventionerat pris.
 • Vi har en fastställd budget för konferensen.
 • Vi återanvänder, hyr eller lånar istället för att köpa nytt (till exempel möbler).

Social hållbarhet

Globala hållbarhetsmål kopplade till denna aspekt:

 • Vi strävar efter att ha en jämn könsbalans bland talare, panelister och deltagare. 2018 var fördelningen 46/54 bland talare.
 • Bilderna som används i marknadsföringen kommunicerar jämställdhet och mångfald.
 • Vi har gjort hela konferensen digital till följd av coronapandemin, vilket ger ökad tillgänglighet för fler.
 • Lokalen är tillgänglighetsanpassad för alla med funktionsvariation.
 • Taxi och färdtjänst har möjlighet att stanna i nära anslutning till entrén.
 • Vi erbjuder ett spår med teckentolk.
 • Vi uppmuntrar till god ton och respektfullt bemötande i konferensens digitala kanaler.
 • Vi strävar efter att det finns en rimlig arbetsbörda för dem som arbetar under konferensen samt ger möjlighet för återhämtning efteråt.
 • Pausrum finns för dem som arbetar under konferensen.
 • Vi har en utvärdering efter konferensen för att ta in synpunkter och förbättringsförslag från publik, partners och medarbetare.

Uppförandekod

Stiftelsens uppgift är att verka för stabilitet i internetinfrastrukturen i Sverige samt verka för kunskapsspridning gällande internet och elektronisk kommunikation. Internetstiftelsen säkerställer korrekt agerande i detta uppdrag genom en uppförandekod som utgår från FN:s tio principer enligt Global Compact. Koden kompletterar och sammanfattar stiftelsens olika policyer, personalhandbok och styrdokument på en övergripande nivå. Koden syftar även till att säkerställa efterlevnad i Internetstiftelsens leverantörsled. Därmed omfattas även stiftelsens leverantörer och deras underleverantörer av koden.

Här kan du läsa vår miljöpolicy samt öppenhet- och mångfaldspolicy.

Hållbarhetsansvarig Internetstiftelsen

Charlotta Flodin, Sustainability and Quality Manager