.FILE 2G 3G 4G 5G
11:15-12:15
måndag 20 november 11:15-12:15

Möjligheter med AI – så blir din organisation redo

AI

I takt med att utvecklingen av AI gör tekniken mer tillgänglig kan allt fler verksamheter dra nytta av de nya möjligheterna. Men hur kan svenska organisationer bygga upp förmågan att använda AI för att utveckla sin verksamhet? I det här fokuspasset pratar vi om hur din organisation kan arbeta med AI. Vi berättar om nya kompetenser och förhållningssätt som krävs. Och vi ger konkreta tips på nya sätt att tänka och arbeta. Välkommen!

Talare

Anders Thoresson

Moderator: Anders Thoresson, Kommunikationsstrateg, AI Sweden

Anders Thoresson är kommunikationsstrateg på AI Sweden, Sverige nationella center för tillämpad artificiell intelligens. I den rollen jobbar han med att förklara värdet med AI, och hur organisationer i både privat och offentlig sektor kan använda den nya tekniken som ett verktyg i sin verksamhet. Anders har en lång bakgrund som teknikjournalist och hörs i podden Digitalsamtal.

Rebecka Lönnroth

Rebecka Lönnroth, Programledare Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle, AI Sweden

Rebecka är programledare på AI Sweden där hon leder satsningen Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle. Rebecka har arbetat med digitaliseringsfrågor i offentlig sektor under många år och har en bakgrund i både kommunal och regional sektor, däribland som regionutvecklare inom digitalisering och AI i Västra Götalandsregionen. Hon har även arbetat på Infrastrukturdepartementet med policyfrågor kopplat till samhällets digitalisering och som konsult på företaget Governo.

Maria Vikingsson

Maria Vikingsson, Avdelningschef data och analys, Västra Götalandsregionen

Maria har en bakgrund inom informatik, ledarskap, förändringsarbete, teknik-, affärs- och samhällsutveckling. De senaste åren har fokus legat på att utveckla Västra Götalandsregionens förmåga inom avancerad analys och AI för att kunna vara med och lösa framtidens utmaningar. Maria har lång chefserfarenhet både inom det privata näringslivet och offentlig sektor.