Buy now – 1000 SEK/day

Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Buy now – 1000 SEK/day

Program

Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Internetdagarna är en konferens med olika tematiska spår. Som besökare anmäler du dig till det spår som intresserar dig mest och följer det en hel dag. På morgon och eftermiddag lyssnar vi tillsammans på keynotetalarna. Vi har gemensam lunch och fika för alla deltagare. OBS! Endast på måndagen har vi kvällsmingel.

Måndag 25/11

Tisdag 26/11

 • En framtidsdag med Kairos Future: Sverige 2040

  Arrangeras av Kairos Future

  Kairos Future blickar framåt och tar besökarna med till framtiden för en dag som handlar om långtgående tekniktrender och framtidsscenarier.

 • Affärsnyttan med inkludering

  Arrangeras av UniTech tillsammans med Teknikkvinnor & The Social Few

  Accelererande teknikutveckling och demografiska förändringar leder till brist på perspektiv inom myndigheter och näringsliv. Hur kan företag rekrytera framtidens kompetens, bygga inkluderande och hållbara organisationer och därmed ekonomisk tillväxt?

 • Digital moral och internets etik

  Arrangeras av Sarah Larsson Bernhardt & Deeped Strandh

  Digitaliseringen är här, men har vi en moralisk kompass som är rätt inställd för den digitala vardagen? Hur ska vi förhålla oss till allt det nya, och behöver vi bygga en ny etik?

 • Digitalisering + Hållbarhet = Framtidssäker?

  Arrangeras av #TransformationDay by DigJourney

  Vad är hållbar digitalisering, och hur kan digitalisering och hållbar utveckling samverka för att skapa en bättre värld?

 • AI i offentlig sektor – från idé till verklighet

  Arrangeras av Governo

  Hur kan artificiell intelligens hjälpa till att lösa utmaningarna som den offentliga sektorn står inför de kommande åren?

 • Är du digital än, lille vän?

  Arrangeras av Internetstiftelsen i samarbete med Digidelnätverket och Digitalt Först med användaren i fokus

  Grundläggande digital kompetens blir allt viktigare för att kunna vara en delaktig samhällsmedborgare. EU har identifierat fem stycken digitala kompetenser som är extra viktiga för allmänheten.

 • PasswordsCon – Part 2

  Organized by PasswordsCon

  A conference that’s all about passwords, PIN codes, and digital authentication. Passwords are the most prevalent form of authentication in the digital age.

 • Nordic Domain Days: Tech

  Organized by Internetstiftelsen

  These technical sessions focuses on DNS Privacy, how to improve on DNS Resiliency and the landscape of DNS Software.

 • Digital samverkan för en effektiv skola

  Arrangeras av Skolfederation

  Det svenska skolväsendets digitaliseringsstrategi har höga mål. Men vad görs konkret för att möta skolans digitalisering? Hur samverkar olika aktörer för att effektivt digitalisera skolan?