Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Matilda Karlsson Verksamhetsutvecklare, Riksantikvarieämbetet

Matilda Karlsson arbetar som verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet. Hon arbetar främst med K-samsök som samlar, tillgängliggör och länkar ihop kulturarv från svenska museer och andra minnesinstitutioner.

 

Matilda Karlsson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna