Anders Wikström – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Anders Wikström Entreprenör och senior forskare med doktorsexamen inom Innovation och Design

Anders stora intresse är att få människor att växa och han försöker befinna sig i olika situationer där han hela tiden kan lära sig nya saker och bidra med sin kunskap. Som forskare är han intresserad av förutsättningar för innovation, det som vanligtvis kallas för innovationsklimat, och han vet hur man kan mäta och analysera detta för att skapa värde för organisationer.

Entreprenör och senior forskare, doktorsexamen inom innovation & design

Som ledare i en organisation behöver man skapa förutsättningar för såväl effektivitet som innovation, men det krävs helt olika förutsättningar för dina medarbetare och samtidigt olika förhållningssätt för dig som ledare. Tyvärr hamnar fokus allt för ofta på effektivitet och i det kortsiktiga perspektivet är naturligtvis det viktigt, men utifrån ett långsiktigt perspektiv behöver balansen bli jämn och mer tid ägnas åt innovation. Anders berättar om hur man förstår vilka förutsättningar medarbetarna har i nuläget och hur man kan förbättra dessa.

Anders stora intresse är att få människor att växa och han försöker befinna sig i olika situationer där han hela tiden kan lära sig nya saker och bidra med sin kunskap. Som forskare är han intresserad av förutsättningar för innovation, det som vanligtvis kallas för innovationsklimat, och han vet hur man kan mäta och analysera detta för att skapa värde för organisationer.”

 

Anders Wikström var med som talare på ett tidigare Internetdagarna