Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Abir Shabo Pedagog, Botkyrka kommun

Abir Shabo är pedagog i Botkyrka kommun och undervisar i svenska, svenska som andraspråk samt idrott i årskurs 6-9. 

Abir Shabo var med som talare på ett tidigare Internetdagarna