.FILE

23-24 november 2020

Agneta Hedenström Rektor

Agneta Hedenström är en driven och nyfiken rektor med ett stort intresse för utvecklingsfrågor. Agneta har lång erfarenhet av ledarskap och av att driva små och stora projekt med framgång.

Tidigare har Agneta varit delaktig i införandet av Luleå Kommuns matematikstrategi, hon har som rektor och med sin skola varit deltagare i LTU-projektet SITE för användardriven design av energivisualisering med ungdomar.

Agneta har fått pris för bästa framförande av vision i samband med Apples och Rektorsakademins TänkOm-utbildning, 2011. Hon har också tilldelats Nämnarenstipendiet, ett pris i form av ett matematikstipendium för bästa matematikutvecklingsprojekt, 2008. Agneta är mycket intresserad av modern teknik inklusive programmering och införande av teknik bland unga.

 

Agneta Hedenström var med som talare på ett tidigare Internetdagarna