Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Åke Nygren Projektledare

Projektledare på Digitala biblioteket, Stockholms stadsbibliotek, med särskilt fokus på digital skyltning, sociala medier och makerspace. På Internetdagarna pratar han mer om Digibibblan och makerrörelsen i delningsekonomin.

Övrig tid: Mozilla rep och det mobila makerspaceprojektet Mymakerbox.es. Brinner för öppenhetsfrågor, digitalt medskapande och demokrati. Cyklar oftast och gärna. Gillar det goda samtalet.

 

Åke Nygren var med som talare på ett tidigare Internetdagarna