Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Alex Jonsson Founder, CTO

Grundande 1993 it-bolaget Altonova, ägare och styrelseledamot i open source bolaget MoSync AB 2010-2013 och sedan 2013 CTO för Evothing AB, som tar fram nya processer och verktyg för framtagning av mobila tjänster applikationer och tjänster för industri och enterprise.

Gästprofessor vid Høgskolen i Gjøvik 2001-2004, byggde vid KTH ett Vinn Excellence Center ”CESC – Centre for Sustainable Communication”, och sedermera oavlönad docent vid KTH/School of Computer Science 2008-2010.

 

Alex Jonsson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna