.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Alf Karlsson Statssekreterare

Alf Karlsson är statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Som statssekreterare leder han arbetet närmast ministern och ansvarar för planering och samordning. Alf är från början jurist, och har ett stort intresse för digitaliseringsfrågorna. Särskilt kring struktur och utbyggnad - för att alla, såväl medborgare som företag ska kunna ta del av digitaliseringens kraft och möjligheter.

 

Alf Karlsson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna