Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Amy Loutfi Professor i informationsteknologi, Örebro universitet

Amy Loutfi är professor i informationsteknologi med bred kompetens inom Artificiell intelligens (AI). Amy är vicerektor med ansvar för AI-frågor och enhetschef för Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS), en stark, internationellt erkänd, forskningsmiljö vid Örebro universitet.