.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Amy Loutfi Professor i informationsteknologi, Örebro universitet

Amy Loutfi är professor i informationsteknologi med bred kompetens inom Artificiell intelligens (AI). Amy är vicerektor med ansvar för AI-frågor och enhetschef för Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS), en stark, internationellt erkänd, forskningsmiljö vid Örebro universitet.

 

Amy Loutfi var med som talare på ett tidigare Internetdagarna