Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Anamaria Dutceac Segesten

Anamaria Dutceac Segesten är statsvetare, universitetslektor i Europastudier, och koordinator av AI Lund-nätverket, alla vid Lunds Universitet. Hennes forskning undersöker hur teknologi förändrar politik, med fokus på sociala medier och politisk kommunikation.