Anders Broberg – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Anders Broberg Informationschef, Stokab – Stockholms stads IT-infrastrukturbolag

Informationschef på Stokab, Stockholms stads IT-infrastrukturbolag, och arbetar med att lyfta och utveckla Stockholm som IT-region, bland annat engagerad i Stockholm IT Region.

Anders fattade beslut om att starta Stokab och var under en tid dess styrelseordförande. Han har varit ledamot i såväl den statliga Digital-TV kommittén som Bredbandsforums arbetsgrupp ”Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet”. Anders har tidigare varit presschef på Almega (tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation) och i riksdagen.

 

Anders Broberg var med som talare på ett tidigare Internetdagarna