Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Anders Kingstedt

Anders Kingstedt har jobbat med utveckling av standarder inom Molnet sedan 2010 som ordförande för SIS Molnet-kommitté (TK 542) samt som expert och ordförande inom ISO/IEC. 

Anders har för nuvarnade bland annat uppdrag åt EU-kommissionen (“Cloud Standards Coordination”) via telekom-branschens Europeiska standardiseringsorganisation ETSI samt utreder lämpligheten av Molntjänster på Arbetsförmedling inom ramen för pågående uppdrag.

 

Anders Kingstedt var med som talare på ett tidigare Internetdagarna