Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Anders L Pettersson Generalsekreterare

Anders är generalsekreterare för ECPAT Sverige som arbetar mot alla former av barnsexhandel. ECPAT samverkar med polis, myndigheter och med näringslivet och driver bland annat ecpathotline.se - ett operativt arbete för att anmäla sexuell exploatering av barn.

Anders har ett starkt engagemang för hållbarhet och har under många år arbetat internationellt med ledarskap inom bl.a. fred, konflikt, katastrofer och mänskliga rättigheter.

 

Anders L Pettersson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna