Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Anders Nordh Handläggare på SKL samt del av digidelnätverkets samverkansledning

Anders Nordh jobbar till vardags som handläggare på SKL. Han är därtill del av Digidelnätverkets samverkansledning.

 

Anders Nordh var med som talare på ett tidigare Internetdagarna