Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Anders Sandell CGI

 

Anders Sandell var med som talare på ett tidigare Internetdagarna