.FILE

23-24 november 2020

Andreas Aurelius Tf enhetschef IKT, Vinnova

Ansvarig för Vinnovas satsning Digitalisering för framtidens skola.

 

Andreas Aurelius var med som talare på ett tidigare Internetdagarna