Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Andreas Aurelius Tf enhetschef IKT, Vinnova

Ansvarig för Vinnovas satsning Digitalisering för framtidens skola.

 

Andreas Aurelius var med som talare på ett tidigare Internetdagarna