Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Andreas Henningsson Försäkringskassan

Andreas Henningsson är arkitekt vid Försäkringskassan

 

Andreas Henningsson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna