Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Andreas Henningsson Försäkringskassan

Andreas Henningsson är arkitekt vid Försäkringskassan

 

Andreas Henningsson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna