Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Andreas Skog IT-pedagog, Mediecenter region Västerbotten

 

Andreas Skog var med som talare på ett tidigare Internetdagarna