Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Anette Holmqvist Projektledare och ansvarig för Kolla Källan, Skolverket

Anette Holmqvist är ansvarig för Kolla Källan och arbetar på Skolverket som en del av den grupp som arbetare med IT i skolan.

 

Anette Holmqvist var med som talare på ett tidigare Internetdagarna