Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Angela Zetterlund Fil. dr på Linnéuniversitetet

Fil.dr. Linnéuniversitetet, har på uppdrag av regeringen genomfört en studie kring digital delaktighet i Sverige.

 

Angela Zetterlund var med som talare på ett tidigare Internetdagarna