Stockholm Waterfront 20-21 november 2017

Köp biljett - 1250 kr/dag

Ann-Birthe Overholt Nicolaisen Educational ICT Consultant

Working at a major digital publishing company Clio Online, developing digital teaching materials for primary and secondary schools in Denmark. Educational ICT is a keyword in everything we do.

Talar på:

Måndag 20 Nov

Vad innebär digital kompetens i skolan?


Digital kompetens i den danska läroplanen kl. 14:30 i A2

Paneldeltagare på:

Måndag 20 Nov

Vad innebär digital kompetens i skolan?


Perspektiv på digital kompetens kl. 16:00 i A2