Ann-Marie Alverås Lovén – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Ann-Marie Alverås Lovén Chef för CERT-SE vid MSB

Anne-Marie är chef för CERT-SE vid MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

 

Ann-Marie Alverås Lovén var med som talare på ett tidigare Internetdagarna