Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Ann-Marie Alverås Lovén Chef för CERT-SE vid MSB

Anne-Marie är chef för CERT-SE vid MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

 

Ann-Marie Alverås Lovén var med som talare på ett tidigare Internetdagarna