Stockholm Waterfront 20-21 november 2017

Ann-Sofie Krol CEO

Annsi Krol är VD på byBrick Insight som hjälper företag att jobba insiktsdrivet. Annsi har en lång erfarenhet inom kommunikation, marknadsföring, IT och utveckling av analysverktyg och metoder. Hon sitter även i styrelsen för AMEC, International association for the measurement and evaluation of Communication.

Talar på:

Tisdag 21 Nov

Fake news, filterbubblor och faktan som försvann


Framtiden kl. 15:30 i BAR 5